bloemen

Aanmelden

Aanmelden

Locatie

Ouders

Kind

Uw gegevens worden gebruikt om aan uw aanvraag te voldoen. Gegevens worden uiteraard niet verstrekt aan derden, tenzij dit nodig is om aan uw aanvraag te voldoen. Lees meer in ons privacy policy.


Hier kun je je kind direct online aanmelden. Na ontvangst van de aanmelding neemt de locatiemanager contact met je op.

Wanneer je je kind meteen wilt inschrijven, dan vind je het inschrijfformulier van zowel KDV als BSO onder het kopje praktisch.

Ook nodigen we je graag uit om eerst eens rond te kijken op de locatie van je keuze. Op deze manier kun je zien en meemaken hoe onze opvang is. Voor deze rondleiding kun je een afspraak maken met de locatiemanager van de locatie.


Met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld.


kleinschalig

Kleinschalig met maximale aandacht voor het kind

flexibiletijden

Wij hanteren flexibele tijden zodat u niet gebonden bent

vastteam

Wij werken met een vast team pedagogische werknemers