bloemen

Contact

Heb je vragen of opmerkingen?

Laat het ons weten via dit contactformulier en je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Uw gegevens worden gebruikt om aan uw aanvraag te voldoen. Gegevens worden uiteraard niet verstrekt aan derden, tenzij dit nodig is om aan uw aanvraag te voldoen. Lees meer in ons privacy policy.

Veel gestelde vragen

Is er een wachtlijst?

Dit is afhankelijk van de dag(en) waarop u opvang nodig heeft en de locatie van uw voorkeur. Hiervoor kunt u het beste even contact met ons opnemen.

Kan ik een vestiging bezoeken?

Uiteraard bent u van harte welkom om een vestiging te bezoeken. U kunt een afspraak maken met de locatiemanager en een rondleiding krijgen. Zij kan ook al uw vragen beantwoorden. Kijkt u voor het telefoonnummer van de vestiging op het adressenoverzicht.

Vanaf wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

Kinderen kunnen worden ingeschreven vanaf het moment dat u drie maanden zwanger bent. Wij adviseren u om bij inschrijving meerdere voorkeuren aan te geven met betrekking tot de gewenste opvangdag(en), aangezien de kans dan groter is op een passend aanbod.

Ook bij de overgang van dagopvang naar naschoolse opvang dient u zich opnieuw in te schrijven.

U kunt zich inschrijven middels het aanmeldformulier op onze website

https://www.kinderopvangderegenboog.nl/site/aanmelden/

Wat moet ik mijn kind meegeven naar het dagverblijf?

Wij zorgen voor luiers, voeding, verzorgingsartikelen. U dient zelf te zorgen voor flesvoeding, een reserve set ondergoed en een setje kleding.

Hoe verloopt de wenprocedure?

Uiterlijk een maand voordat uw kind gaat starten neemt één van de pedagogisch medewerkers contact met u op om een afspraak voor een kennismakingsgesprek en wenafspraken te maken. Het wennen bouwen we in overleg met u langzaam op in tijdsduur. Het is altijd mogelijk om met de pedagogisch medewerkers te bellen om te vragen hoe het gaat met uw kind. Zij kunnen u geruststellen en zullen uw vragen beantwoorden.

Hoe is de medezeggenschap geregeld van de ouders?

Per locatie is er een Oudercommissie, die regelmatig vergadert met de locatiemanager. Aan de hand van de onderwerpen die vermeld staan in het OC-reglement hebben ouders een adviesrecht.

Wanneer ontvang ik de jaaropgave?

De jaaropgaven worden eind februari per email verstuurd. De jaaropgave wordt slechts eenmalig verstrekt. Indien u verhuist en uw kind wordt niet meer binnen de Regenboog opgevangen, vergeet dan niet uw nieuwe adres door te geven en ons van een nieuw emailadres te voorzien.

Waarom moet ik de feestdagen/sluitingsdagen en vakantiedagen betalen?

Alle kosten lopen het hele jaar door, met name personeelskosten en huisvestingskosten. Ook tijdens verlof en feestdagen krijgen de medewerkers gewoon hun salaris. Aflossingen van hypotheken en betalingen van huur gaan tijdens sluitingsdagen gewoon door. Daar is ons uurtarief op afgestemd. Als we alle feestdagen en sluitingsdagen niet in rekening brengen, dan moeten we de andere uren tegen een hoger uurtarief berekenen. Uiteindelijk zullen alle uitgaven afgedekt moeten worden door inkomsten. Het is voor ouders gunstiger om meer uren tegen een lager tarief af te nemen, dan minder uren tegen een hoger tarief, aangezien je in deze situatie een hogere tegemoetkoming van de belastingdienst terugkrijgt.

Hoe kan ik opzeggen?

U kunt op de 1e of 16e van de maand opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Deze opzegtermijn geldt voor alle vormen van opvang.

U kunt opzeggen door een e-mail te sturen aan de afdeling planning.

De opvang is nog niet gestart maar er is er toch geld van mijn rekening afgeschreven, hoe kan dit?

Houdt u er rekening mee dat wij vooraf de factuur sturen en incasseren. De Belastingdienst betaalt ook vooruit.

Locatie Rhenen

Bantuinweg 43
3911 MV Rhenen
0317-617001
rhenen@kinderopvangderegenboog.nl

Locatie Elst

De Spijlen 3
3921 EK Elst(U)
0318-472668
elst@kinderopvangderegenboog.nl

Registratie

KDV RHENEN: 220460024

BSO RHENEN: 152766431

KDV ELST: 115243422

BSO ELST: 202233716