bloemen

Algemene Voorwaarden

Met ingang van 1 januari 2016 zijn er nieuwe Algemene voorwaarden in de kinderopvang van kracht. Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor de contracten tussen ouders en aanbieders van kinderopvang. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze contracten voor dagopvang en buitenschoolse opvang.

Aanvullende voorwaarden

Aanvullend aan de Algemene voorwaarden van de branche, zijn de aanvullende voorwaarden van Kinderopvang de Regenboog opgesteld.kleinschalig

Kleinschalig met maximale aandacht voor het kind

flexibiletijden

Wij hanteren flexibele tijden zodat u niet gebonden bent

vastteam

Wij werken met een vast team pedagogische werknemers