bloemen

Buitenschoolse Opvang

Buitenschoolse opvang, of BSO, is opvang voor kinderen die al naar de basisschool gaan. Deze vorm van opvang kan plaatsvinden voor schooltijd (voorschoolse opvang of VSO), na schooltijd (naschoolse opvang of NSO), op studiedagen van de school en in de schoolvakanties.

Voor het eerst naar de BSO?

Voordat je kind daadwerkelijk bij ons op de BSO zit, organiseren we een kennismakingsdag. Op deze dag leert je kind de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers kennen.

Hoe verloopt een BSO-middag?

Wij zien de buitenschoolse opvang als ‘vrije tijd’ na een inspannende schooldag of in de vakantie. Alle kinderen worden door onze medewerkers bij school opgehaald volgens ons vervoersbeleid. De kinderen worden geplaatst in vaste groepen en zo zien ze elke dag hun vaste vriendjes en medewerkers.

Activiteiten, spelen en bewegen

Kinderen hebben bij alle activiteiten en speelmogelijkheden eigen keuze. Er worden elke dag diverse activiteiten aangeboden waar de kinderen uit kunnen kiezen. We spelen in ieder geval iedere dag buiten, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen genoeg beweging en frisse lucht krijgen. De interactie met en tussen kinderen vinden we ook erg belangrijk. Samen spelen, nieuwe dingen ontdekken en avonturen beleven. Dit doen we zonder televisie of computer. Dat neemt niet weg dat we wel als activiteit samen naar een leuke film kunnen kijken of gaan.

Lekker en gezond eten

We vinden gezonde voeding een belangrijk onderdeel van goede opvang. Daarom bieden we gezonde voeding zonder toegevoegde suikers, kleur- en smaakstoffen, met weinig zout en zo min mogelijk verzadigde vetten. Natuurlijk eten we ook weleens iets wat niet helemaal aan die eisen voldoet. Denk maar aan een feestdag of een leuk uitstapje.


kleinschalig

Kleinschalig met maximale aandacht voor het kind

flexibiletijden

Wij hanteren flexibele tijden zodat u niet gebonden bent

vastteam

Wij werken met een vast team pedagogische werknemers