bloemen

Zwanger?

Allereerst van harte gefeliciteerd met jouw zwangerschap! Als je zwanger bent, heb je natuurlijk veel vragen over kinderopvang. Je wilt na je kraamverlof weer graag aan het werk of je studie voortzetten, maar het is van groot belang dat jouw kindje de beste zorg krijgt als je er zelf niet bent.

10 belangrijke punten

Wat gebeurt er allemaal op de kinderopvang, waar moet ik op letten, wat doet mijn kind zoal op het kindercentrum? Kinderopvang de Regenboog zet de 10 belangrijkste punten voor je op een rij.
 1. Breng- en haalmoment Op het moment dat je je baby naar ons kinderdagverblijf brengt, nemen de pedagogisch medewerkers van het kindercentrum de zorg even van je over. Op het kinderdagverblijf werken de pedagogisch medewerkers daarom met een zorgvuldige overdracht. Dit houdt in dat zij tijdens het haalmoment de dagelijkse gebeurtenissen met je doornemen. Zo vertellen de pedagogisch medewerkers wat je kind die dag heeft gedaan, hoe je kind zich ontwikkelt en benoemen zij eventuele bijzonderheden.
 2. Eten en drinken De pedagogisch medewerkers eten samen met de kinderen en gebeurt het voeden van baby\'s op een rustige manier. Het geven van borstvoeding is ook mogelijk. Wanneer je zelf je baby komt voeden, krijg je hiervoor een rustige plek aangeboden. Daarnaast houden de pedagogisch medewerkers rekening met principiële of religieuze wensen voor bepaalde voeding. Wanneer je kind allergisch is voor bepaalde voeding overleggen de pedagogisch medewerkers de alternatieven met je.
 3. Dagritme Vertrouwen en veiligheid voor de kinderen bereiken we onder andere door het duidelijke dagritme. Wanneer je je kind \'s ochtends brengt, besteden de pedagogisch medewerkers aandacht aan het binnenkomen en het afscheid nemen. De jongste kinderen hebben een eigen ritme dat de pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk volgen. Daarnaast maken we gebruik van vaste pedagogisch medewerkers op de groep en bij ziekte en verlof vaste invalkrachten.
 4. Inrichting Aan de inrichting besteden we de grootst mogelijke zorg en houden daarbij rekening met zowel kinderen als medewerkers. Er zijn knusse plekjes met verantwoord speelgoed, bedjes om rustig te slapen en er is altijd een mogelijkheid om lekker buiten te spelen.
 5. Speelmateriaal Op de ontdekkingsreis doen kinderen ervaringen op die van belang zijn voor hun verdere ontwikkelingen. De kinderen leren spelenderwijs en spontaan, maar ook doordat de pedagogisch medewerkers de kinderen inspireren tot verder onderzoek en het aangaan van nieuwe uitdagingen in de groep. Er is voldoende speelmateriaal aanwezig zodat de kinderen naar hartenlust kunnen spelen.
 6. Groepssamenstelling Het aantal pedagogisch medewerkers en kinderen op de groep wordt bepaald met de pedagogisch medewerker - kind ratio.
 7. Activiteiten Naast een duidelijk dagritme, praten we veel met baby\'s en kinderen, zingen liedjes en lezen verhalen voor. Ook doen de pedagogisch medewerkers spelletjes met baby\'s waarbij ze ervaringen opdoen op hun zintuigen, zoals voelen, horen, ruiken, proeven en zien. De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen bewegingsspelletjes aan, zowel binnen als buiten, waardoor je baby leert rollen, kruipen en zitten, lopen en klimmen. Ook knutselen zij, zelfs met de allerkleinsten.
 8. Spelend groeien Ieder kind is de regisseur van zijn of haar eigen ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers verdiepen zich in elk kind en sluiten aan bij de individuele ontwikkeling en belangstelling. Zij observeren, stimuleren en ondersteunen door bijvoorbeeld een voorschools programma (UK & PUK) te bieden. Daarnaast bieden de pedagogisch medewerkers de kinderen diverse activiteiten die zij samen met de kinderen ondernemen.
 9. Ervaren pedagogisch medewerkers De medewerkers zijn professionals en voortdurend in ontwikkeling. We investeren veel in coaching en creëren zoveel mogelijk ontwikkelingskansen. De medewerkers wonen regelmatig bijeenkomsten bij waarin ze situaties in de groep analyseren en evalueren, bijvoorbeeld met behulp van videoregistratie. We zien kinderopvang als een gezamenlijke ontdekkingsreis: voor kinderen en medewerkers waarbij er ruimte is voor beide talenten.
 10. Doen wat je zegt Om een vertrouwensband met de kinderen op te bouwen, communiceren de pedagogisch medewerkers in begrijpelijke taal en op ooghoogte van de kinderen en spreken zij hen consequent aan op hun gedrag. Daarbij luisteren zij niet alleen naar de verbale signalen, maar kijken zij ook naar de non-verbale signalen. De pedagogisch medewerkers zeggen wat zij doen en door goed voorbeeldgedrag te tonen, inspireren zij de kinderen en dragen zij normen en waarden over. Dat alles bevordert de (taal)ontwikkeling.

Voordelen kinderopvang
De kinderopvang heeft zowel voor het kind als de ouders veel voordelen:

 • Goede kinderopvang is een verrijking voor kinderen. Op het kindercentrum doen kinderen andere ervaringen op dan thuis. Zo leren ze met andere kinderen omgaan, samen delen en samen spelen. Dit is goed voor hun sociale ontwikkeling.
 • Kinderen kunnen zich op de kinderopvang ontwikkelen en spelenderwijs diverse vaardigheden leren op sociaal, emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.

Soorten opvang
Er zijn diverse soorten dagopvang. Wij hebben een breed en flexibel aanbod. Je kunt bijvoorbeeld zelf kiezen of je 52 of 40 weken per jaar dagopvang afneemt. Maar je kunt ook kiezen voor buitenschoolse opvang, omdat je oudste kind al naar school gaat en je de tijden op elkaar wilt afstemmen, zodat je in de tussentijd kunt werken of studeren.

Kwaliteit in de kinderopvang
Beide locaties voldoen aan de hoogste overheidseisen en –richtlijnen en staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Daarnaast is er dagelijks een team gediplomeerde pedagogisch medewerkers aan het werk op de locaties. Bij afwezigheid van de vaste pedagogisch medewerker valt een (vaste) goed opgeleide invaller in. De invallers zijn, net als de vaste medewerkers, in dienst van Kinderopvang de Regenboog en volgen regelmatig cursussen om hun kennis op niveau te houden.

Als je gebruik maakt van kinderopvang, heb je in de meeste gevallen recht op kinderopvangtoeslag. Je komt onder andere voor deze toeslag in aanmerking als je kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat. Kinderopvang door familie of kennissen valt hier niet onder.

Kosten kinderopvang

Wat het kost om je kind bij Kinderopvang de Regenboog te brengen, hangt af van welke opvangvorm je kiest en van je persoonlijke situatie. Kinderopvang de Regenboog biedt een uitgebreid en flexibel aanbod tegen gunstige prijzen.

Aanmelden
Of er direct plek is verschilt per locatie, daarom raden we je aan je ongeboren kind zo snel mogelijk aan te melden. Hierdoor heb je een grotere kans dat je kind straks daadwerkelijk bij ons terecht kan. Je kunt natuurlijk ook eerst een afspraak maken om een kindercentrum te bezichtigen. Zo maak je op een ongedwongen manier kennis met het kindercentrum van jouw keuze, de pedagogisch medewerkers en hun manier van werken.kleinschalig

Kleinschalig met maximale aandacht voor het kind

flexibiletijden

Wij hanteren flexibele tijden zodat u niet gebonden bent

vastteam

Wij werken met een vast team pedagogische werknemers